Strada Căpitan Aviator Nicolae Drossu 24, București

Consolidare construcție

Pentru această lucrare s-au avut în vedere două opțiuni: consolidarea construcției pornindu-se de la stadiul în care se afla imobilul la momentul demarării lucrărilor sau demolarea parțială a casei, urmată de refacerea sa. Prima variantă ar fi fost însă mult mai costisitoare, iar echipa a găsit maniera de a urma cea de-a doua variantă, păstrând caracteristice arhitectonice ale construcției originale.

Arhitect Mihai Butucaru