Strada Slobozia 17bis, București

Consolidare si extindere

Proiectul a presupus lucrări de consolidare si extindere, refacerea fațadei și a învelitorii (componentă a acoperișului), lucrări de instalații și decorațiuni interioare. Gradul avansat de degradare a decorațiunilor de pe fațadă a necesitat refacerea integrală a acestora, prin tehnici precum profile trase din tencuiala și profile turnate în matrițe confecționate după mulajele prelevate asupra pieselor originale existente. Provocare a constat în execuția lucrărilor de hidroizolație necesare la demisol, care să împiedice infiltrațiile, acesta fiind un risc cauzat de nivelului foarte ridicat al pânzei freatice.